AnimeStat


   
   

    Main

   
   
   

    Genre

   
   
   

    Year

   
   
   

   2010

    TV          

  All

           Other          Movie        Detailed
  Uraboku

   7.2 

   

  Uraboku

    (TV)

  Koi Suru Bokun

   7.0 

   

  Koi Suru Bokun

    (OVA)

  Sex Pistols

   6.5 

   

  Sex Pistols

    (OVA)